Sbírka písecké charity pomůže financovat úpravu prostor pro domácí péči

09.11.2018
Ilustrační foto
Oblastní charita Písek vyhlásila veřejnou sbírku na rekonstrukci nových prostor pro poskytování služeb domácí péče. Až do konce listopadu lze přispívat na k tomu určený účet nebo do pokladniček umístěných na veřejných místech, například v městské knihovně, na plaveckém stadionu nebo ve Sladovně.

„Již delší dobu se potýkáme s potřebou rozšíření našich stávajících prostor a služeb. V současné době sídlíme v domě na Bakalářích ve druhém patře ve třech místnostech. V jedné je oblastní poradna, další dvě slouží personálu a klientům. Kromě nedostatku místa je problémem i bariérovost současných prostor,“ uvádí Dana Vejšická, ředitelka Oblastní charity Písek.

Nezisková organizace, která by chtěla dále rozšiřovat své služby v oblasti sociální a zdravotní péče, od města získala prostory bývalé prodejny potravin v Budějovické ulici, čp. 1962. „Zde bychom chtěli vytvořit zázemí služeb domácí péče. Jedná se o pečovatelskou a zdravotní službu, jejíž součástí je péče paliativní. Umístěna zde bude i půjčovna kompenzačních pomůcek,“ dodává ředitelka.

V někdejší prodejně však bude nutné provést velkou řadu úprav tak, aby prostory splňovaly současné normy pro poskytování zdravotních služeb. Plánovaná rekonstrukce vyjde zhruba na 1,2 milionu korun. „Financování stavebních prací je samozřejmě vícezdrojové. Výměna oken a dveří, která není součástí projektového rozpočtu, byla hrazena jednak z fondu oprav domu a výměnu dveří zaplatilo město Písek, neboť je vlastníkem tohoto nebytového prostoru. Město uhradí prostřednictvím DBS také rekonstrukci již nevyhovující elektroinstalace v částce zhruba 440 tisíc korun," říká Dana Vejšická.

Při různých akcích, které písecká charita v tomto roce pořádala, a rovněž od sponzorů, se na rekonstrukci podařilo dát dohromady 142 319 korun. Zbývá tedy přes půl milionu korun, které by organizace ráda získala z dalších zdrojů, z nichž jedním je i zmíněná veřejná sbírka.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Písecka